top of page

KARINS TRÄDGÅRDSRESOR

Karins Trädgårdsresor AB har genomfört trädgårdsresor i  arton år och har ordnat drygt 100 resor. Resorna har varit av olika längd och inriktningar, men alla har haft den gemensamma nämnaren att innehålla njutningsfulla upplevelser till vackra trädgårdar i trevligt sällskap. När det gäller privata trädgårdar ligger det ofta ett långt letande bakom det som sedan blir en upplevelserik resa.
 
Karins Trädgårdsresor ordnar resor i första hand till England, Italien, Frankrike och Spanien, men ibland också resor i  Sverige och Danmark. För större grupper kan vi även ordna till andra länder. Målet är alltid att ge fina upplevelser av trädgårdar och att genomföra resorna med omtanke och hög kvalité. Det innebär att de olika aktiviteterna och besöken görs så att man hinner med att uppleva och njuta av det vackra. Målet är också att ständigt förbättra och utveckla resorna, så att man kan återkomma till Karins Trädgårdsresor och ständigt finna nya intressanta resmål och trädgårdar. Vi ordnar också specialresor till föreningar, vilka då blir skräddarsydda efter föreningens önskningar.
 
Företaget har som mål att erbjuda inte bara de finaste trädgårdarna, utan också att kombinera de olika besöken på ett sätt som ger en väl avvägd totalupplevelse av resan; i det ingår också att hitta bra hotell, som ligger bra till för såväl våra trädgårdsbesök som att man skall kunna upptäcka saker på egen hand på ledig tid. Vi är också måna om att hitta  restauranger som ytterligare stärker upplevelsen av resan. Resorna innehåller oftast också andra kulturella upplevelser än trädgårdar.  
 
Eftersom de som åker med Karins Trädgårdsresor är personer med gemensamt trädgårdsintresse blir resorna mycket roliga och spännande, där många likasinnade strålar samman och knyter kontakter och framtida vänskapsband. Vi har många återkommande resenärer. Vissa har rest med oss fler än 10 gånger. Det tycker vi är ett bra betyg.

 

Vi finns på Instagram under Karins trädgårdsresor - besök oss gärna!

 
Karin Lagergren
Grundare och reseledare

Karin Lagergren - en stor trädgårdsentusiast omättligt nyfiken på vackra trädgårdar och spännande plantor - startade Karins Trädgårdsresor år 2003. Karin letar hela tiden efter nya fantastiska trädgårdar som kan vara med på våra resor. Hon har också ett stort nätverk av trädgårdsägare som hon får tips och nya möjligheter genom. Karin är medlem i flera trädgåds-sällskap, både i Sverige och utomlands.

Karin är alltid med på resona och är en mycket trädgårdskunnig reseledare.

 
 
Trädgårdsägare

Vi har byggt upp ett stort nätverk av trädgårdsägare som öppnar sina trädgårdar för oss. De ställer också oftast upp med personliga guidningar och berättar om trädgårdarnas historia och utvecking. Flera av de privata trädgårdar som vi samarbetar med är inte möjligt att komma till om man inte åker med oss.

Curt Schröder

Biträdande reseledare

 Curt  bistår Karin med att ordna resorna på bästa möjliga sätt.

Lokala Guider

Vi nyttjar lokala guider när detta är önskvärt eller nödvändigt och försöker då alltid att hitta svensktalande guider. Vi nyttjar ofta även trädgårdsägare och trädgårdsmästare i de trädgårdar vi besöker för att få en så intressant beskrivning som möjligt av våra resmål.

Karins Trädgårdsresor är ett litet företag med fokus på kvalité och fina upplevelser. Vi letar ständigt upp nya trädgårdar som gör att resorna varierar och utvecklas hela tiden. Dessutom kommer det till nya resmål varje år.

Vi är också flexibla och kan anpassa oss efter nya möjligheter som yppar sig för att ge resenärerna oförglömliga upplevelser.....

bottom of page