top of page

Karins Trädgårdsresor AB

Tunnbindaregatan 6

227 36 LUND  

Telefon:
046-39 99 69   

  

E-mailadress:
karin.lagergren@telia.com 

 

Postgiro: 1 71 72-8   

 

Bankgiro: 5853-4330       

 

Det går inte att boka någon någon resa under 2020 0ch 2021

 

KONTAKT

Karin Lagergren

bottom of page